5783405736361984
Makita 牧田 40V HR001G/HR003G 充電式鎚鑽 產品規格表 工作能力 鑽孔能力: 水泥 - 28mm 岩心鑽頭 - 54mm 金剛石岩心鑽頭(乾式) - 65mm 鐵 - 13mm 木材 - 32mm 打擊數ipm 0 - 5,000 回轉數rpm 0 - 980 尺寸(長x寬x高) 搭配BL4025:358 x 121 x 232 mm 重量 3.9 - 4. Product #: yaushing-Makita 牧田 40V HR001G/HR003G 充電式鎚鑽 2023-07-01 Regular price: $HKD$2677.0 Available from: 友誠五金建築材料In stock